Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Semnele Nopții Destinului [Al-Qadr]

Se spune că Noaptea Destinului [Al-Qadr] poate fi percepută cu ajutorul văzului, de către aceia pe care Allah subhanahu wa ta'ala îi ajută să o vadă. Companionii Profetului, radhi Allahu anhum, o recunoșteau după semnele sale. Aceasta nu înseamnă că cei care nu o văd nu vor primi răsplată pentru rugăciunile pe care le-au făcut în timpul ei.


Musulmanii trebuie să stăruiască în a o vedea în ultimele 10 zile din luna Ramadan, așa cum ne-a îndrumat Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam .


Există o relatare autentică în care se spune că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a explicat că semnul nopții, care arată că Noaptea Destinului [Al-Qadr] a trecut, este acela că soarele va răsări fără raze vizibile.


Într-o altă relatare, în care apar unele neconcordanțe în text, iar unele expresii sunt nu tocmai clar alcătuite, însă lanțul de naratori este bun, se spune că semnele nopții Destinului [Al-Qadr] sunt:


  • noaptea este calmă și luminoasă;
  • nu este nici cald și nici frig;
  • nu sunt stele căzătoare;
  • soarele răsare lin, fără raze evidente, așa precum este luna în nopțile cu lună plină.


Abu Dawud a menționat o parte din ea în Sunan, la capitolul "Lămuriri cu privire la noaptea Destinului [Al-Qadr]". În acest capitol, Abu Dawud a înregistrat și hadith-ul de la Abdullah ibn Omar, care a declarat că l-a auzit pe Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam spunând:


Ea (noaptea Destinului [Al-Qadr]) se petrece în fiecare Ramadan

însă după unii această expresie aparține unuia dintre companioni, radhi Allahu anhu, adică lui Ibn Omar, deoarece Abu Saꞌid Al-Khudri a relatat că:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam și eu împlineam Itikaf, în timpul ultimelor 10 nopți de Ramadan, când Jibril, aleihi sallam, a venit la el și i-a spus: «Ceea ce aștepți va urma să vină.» Așadar, Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a împlinit Itikaf în ultimele zile ale lunii și eu i-am fost alături. Și iarăși a venit Jibril, aleihi sallam, și a spus: «Ceea ce aștepți este în fața ta.» Atunci Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam s-a ridicat și a ținut o predică, spunând: «Oricare dintre voi care faceți Itikaf împreună cu mine și care ați plecat după o vreme, întoarceți-vă, căci, cu adevărat, eu am văzut noaptea Destinului [Al-Qadr], dar am fost constrâns să uit care din ele este, însă cu adevărat, este una dintre ultimele 10 nopți. Ea este într-una dintre zilele fără soț și am avut o viziune în care se făcea că eu mă prosternam în noroi și în apă.» Acoperișul moscheii era din frunze uscate de palmier și nu am putut vedea cerul deloc, însă s-au adunat niște nori ce au fost aduși de vânt și a început să plouă și atunci Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ne-a condus în rugăciune și ne-am rugat așa, până când pe fruntea Trimisului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam au apărut urme de noroi și apă, așa cum i s-a arătat lui.

Într-o altă variantă, această relatare este completată cu faptul că acest lucru s-a petrecut în noaptea celei de a 21-a zile, după Bukhari și Muslim, iar As-Shafii a spus:


Acesta este cel mai autentic hadith care ne-a fost transmis.


S-a mai consemnat că aceasta a fost în noaptea de 23, după cum a relatat Abdullah ibn Unays și înregistrat în Sahih Muslim, ori în noaptea de 25, după Bukhari, care, citându-l pe Ibn Abbas, a consemnat că:


Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Căutați noaptea Destinului [Al-Qadr] în ultimele 10 ale lunii Ramadan; în cele 9 care au mai rămas, apoi în cele 7, apoi în cele 5 care au rămas.

Mulți au explicat acest hadith ca fiind o referire la nopțile cu număr impar, iar aceasta este cea mai clară și cea mai frecventă interpretare, explică Ibn Kathir, în Tăfsir-ul Surei Destinului [Al-Qadr].


Se poate ca noaptea Destinului [Al-Qadr] să fie în cea de-a 27-a noapte a lunii Ramadan, deoarece Muslim a consemnat în Sahih-ul lui, de la Ubai ibn Kaꞌb, radhi Allahu anhu, că aceasta s-a petrecut în noaptea de 27 a lunii Ramadan.


Zirr l-a întrebat pe Ubai ibn Kaꞌb: «O, Abu Al-Mundhir, cu adevărat, fratele tău, Ibn Masuud, spune că acela care rămâne și împlinește rugăciunile de noapte tot anul, acela va prinde și noaptea Destinului [Al-Qadr].» Ubai i-a răspuns: «Fie ca Allah să aibă milă de el. Cu adevărat, el știe că aceasta se petrece în luna Ramadan și este în a 27-a noapte.» Atunci, Zirr a întrebat: «Și cum o poți recunoaște?», iar Ubai a răspuns: «După un semn sau după o lămurire pe care el (Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ) ne-a spus-o. Și aceasta este că răsăritul nu este cu raze.» relatat de Muslim

De asemenea, se mai spune că Noaptea Destinului [Al-Qadr] poate fi și în noaptea de 29, deoarece Imam Ahmad ibn Hanbal a consemnat de la Ubadah ibn As-Samit că el l-a întrebat pe Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam despre Noaptea Puterii, iar el i-a replicat:


Ea este în luna Ramadan, în ultimele 10 nopți, în cele cu număr impar, adică în 21, 23, 25, 27 sau 29, sau chiar în ultima noapte.


Imam Ahmad a preluat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, un hadith în care se relatează că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Cu adevărat, ea este în cea de-a 27-a noapte, ori în cea de-a 29-a. Și cu adevărat, Îngerii veniți atunci pe pământ sunt mai mulți decât toate pietricelele care se găsesc pe el!

Cel mai corect punct de vedere este acela în care se afirmă că Noaptea Destinului [Al-Qadr] se mută pe parcursul acestor ultime 10 nopți ale lunii Ramadan, într-una din zilele impare.


Allahu Alam

18d4053fjpg