Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Căutarea refugiului înainte de citirea Coranului

Allah subhanahu wa ta'ala a spus:


 1. Atunci când citești Coranul, caută tu ocrotire la Allah împotriva lui Șeitan cel alungat și afurisit.

Surat An-Nahl 16:98


însemnând înainte de a recita din Coran.


Asemănător, Allah Preaînaltul a spus:


 1. O, voi, cei care credeți! Atunci când vă gătiți pentru Rugăciune [As-Salat], spălați-vă fețele voastre și mâinile voastre, până la coate ...

Surat Al-Ma'ida 5:6


însemnând înainte de a sta pentru rugăciune, așa cum este evidențiat prin următoarele ahadith:


Imam Ahmad a relatat de la Abu Sa'id Al Khudri:


Când Mesagerul lui Allah stătea la rugăciune în noapte,
 • el începea rugăciunea cu Takbir1
 • și după aceea se ruga:

  Subhaanaka-llahumma wa bi-hamdika wa tabaaraka-smuka wa ta'aalaa jadduka wa laa 'ilaha ghairuka2

 • După aceea, spunea de trei ori:

  La ilaha illa Allah3

 • Apoi zicea:

  A'udzu bi-llahi ssamii'i al-aaliim min-așșeytani arrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi.4


 • 1Rostirea Allahu Akbar
 • 2Cât de măreț ești Tu, o, Allah, și Ție ți se cuvine toată slava. Binecuvântat este numele Tău și măreț este rangul Tău și nu există altă divinitate în afară de Tine.
 • 3Nu există altă divinitate demnă de adorație în afară de Allah.
 • 4Caut adăpost la Allah, Cel care Aude, Cel care Vede, Cel care Știe, împotriva lui Șeitan, de mândria lui, de minciuna lui și de amăgirile lui.

Cei patru care au cules Sunna au notat acest hadith, pe care Tirmidhi îl consideră cel mai cunoscut pe acest subiect.


Abu Dawud și Ibn Majah au notat că Jubayr ibn Mut'im a spus că tatăl său a zis:


Când Trimisul lui Allah începea rugăciunea, spunea:

Allahu Akbar kabiiran, Allahu Akbar kabiiran, Allahu Akbar kabiiran, ua-lhamdu li-llahi kathiiran, ual-hamdu li-llahi kathiiran, ual-hamdu li-llahi kathiiran, wa subhan-Allahi bukratan wa asiila. (de trei ori)1


A'uudzu billahi minaș-șeitaani min nafkhihi wa nafthihi wa hamzih2


Amr a spus: "Hamzih înseamnă mândrie, Nafkh înseamnă minciună și Nafkth înseamnă amăgire".


 • 1Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Slavă lui Allah! Slavă lui Allah! Slavă lui Allah! Mărturisesc perfecțiunea lui Allah în zorii zilei și la asfințitul Soarelui.(de trei ori)
 • 2Ferește-mă, o, Allah, de diavol, de mândria lui, de minciuna lui și de amăgirile lui.

De asemenea, Ibn Majah a notat că Ali ibn Al-Mundhir a spus că Ibn Fudayl a relatat de la Ata' ibn As-Sa'ib, de la Abdur-Rahman As-Sulami, de la Ibn Mas'ud, care au spus că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:


O, Allah, caut adăpost la Tine, împotriva diavolului, de mândria lui, de minciuna lui și de amăgirea lui. El, salla Allahu aleihi wa sallam, a mai spus: Hamzih înseamnă moarte, Nafkh înseamnă aroganță și Nafth înseamnă amăgire.