Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Căutarea refugiului la Allah, în caz de supărare

În al său Musnad, Al-Hafiz Abu Ya' la Ahmad bin 'Ali bin Al-Muthanna Al- Mawsili a spus că Ubayy bin Ka'b a zis:


Doi oameni se certau în fața Trimisului lui Allah, iar nasul unuia dintre ei s-a umflat din cauza nervilor. Profetul, atunci, a spus: «Știu câteva cuvinte pe care dacă le vei spune, ceea ce simți va trece: Caut adăpost la Allah de Satana cel alungat.»

Nasa'i a notat acest hadith în cartea sa, Al-Yawm wal-Laylah.


Bukhari a notat că Sulayman ibn Surad a spus:


Doi oameni aveau o dispută în prezența Profetului, în timp ce stăteau. Unul dintre ei l-a înjurat pe celălalt și fața acestuia s-a făcut roșie de furie. Profetul a spus: «Știu o rugă pe care, dacă o va spune, ceea ce simte va dispărea (furia): "Caut adăpost la Allah de Satana cel alungat."» Ei i-au spus omului: «N-ai auzit ceea ce spune Trimisul lui Allah?» El a spus: «Nu sunt nebun.»

De asemenea Muslim, Abu Dawud și Nasa'i au notat acest hadith.


Sunt multe alte hadithuri despre căutarea refugiului la Allah. Cei care vor, pot găsi despre acest subiect în cărțile de rugăciuni și virtuțile faptelor corecte, bune.Este căutarea refugiului (Isti'athah) cerută?


Majoritatea învățaților declară că recitarea Isti'athah (în rugăciune și când se recită Coranul) este recomandată, nu obligatorie și de aceea nerecitarea nu constituie un păcat.


Totuși, Ar-Razi a relatat că 'Ata' bin Abi-Rabah a spus că Isti'athah este cerută în rugăciune și atunci când cineva recită Coranul.


Susținerea declarației lui 'Ata' Ar-Razi se bazează pe înțelesul aparent al versetului:


  1. Atunci când citești Coranul, caută tu ocrotire la Allah împotriva lui Șeitan cel alungat și afurisit!

Surat An-Nahl 16:98


El a spus că versetul conține o poruncă, care necesită aplicarea ei. De asemenea, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, totdeauna a spus Isti'athah.
În plus, aceasta îndepărtează răutatea lui Sheitan și ea este necesară ca regulă, fiindcă modul prin care este implementată este cerință a religiei și este necesar a fi îndeplinită. Și atunci când cineva spune: "Caut adăpost la Allah împotriva lui Satana cel alungat" este îndeajuns.