Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Explicația (tăfsir) căutării refugiului

Allah subhanahu wa ta'ala spune:


 1. Fii cu iertare, poruncește ceea ce este bun și îndepărtează-te de neștiutori!
 2. Și dacă vreodată Sheitan te îmboldește, ispitindu-te la rău, caută refugiu la Allah, căci El este Cel care Aude totul [și] Bineștiutor [Sami', 'Alim].

Surat Al-A'raaf 7:199-200


 1. Respinge răul cu ceva care este mai bun! Noi știm prea bine ceea ce vorbesc ei!
 2. Și spune: «Doamne, eu caut scăpare la Tine împotriva ispitelor sheitanilor.»

Surat Al-Mu'minun 23:96-97


 1. Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. Respinge [fapta cea rea] cu cea care e mai bună și iată-l pe acela care a fost între tine și el dușmănie ca și cum ar fi un prieten apropiat.
 2. Însă nu le va fi dat decât acelora care sunt răbdători și nu-i va fi dat decât aceluia care va avea parte de mare noroc.
 3. Și dacă [vreodată] te va ademeni vreo ieșire de la Sheitan, caută adăpost la Allah, căci El este Cel care Aude [și] Atoateștiutor [As-Sami', Al-'Alim].

Surat Fussilat 41:34-36


3e97deajpg

Acestea sunt singurele trei versete care poartă acest înțeles. Allah a poruncit ca noi să căutăm refugiu împotriva dușmanului diavolesc, deoarece Sheitan nu se potolește din dușmănia sa, dacă îl tratăm cu blândețe și înțelegere. Sheitanul caută numai distrugerea fiului lui Adam prin dușmănia sa vicioasă și ura pe care a nutrit-o întotdeauna pentru tatăl omului, Adam.


Allah spune:


 1. O, fii ai lui Adam! Să nu vă amăgească Sheitan, așa cum i-a scos pe părinții voștri din Rai, dezbrăcându-i de veșmintele lor, ca să le arate goliciunile lor! El vă vede - el și oștenii lui - în vreme ce voi nu-i vedeți! Noi i-am pus pe sheitani aliați pentru aceia care nu cred.

Surat Al-A'raaf 7:27


 1. Sheitan este pentru voi dușman. Țineți-l, așadar, ca pe un dușman! El nu face decât să-i cheme pe susținătorii săi ca să fie oaspeți ai flăcărilor.

Surat Fatir 35:6


 1. Și când noi le-am spus Îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!" S-au prosternat ei în afară de Iblis, care era dintre djinni și nu s-a supus poruncii Domnului său. Îi luați voi pe el și pe urmașii lui drept ocrotitori în locul Meu, când ei vă sunt vouă dușmani? Acesta este un rău schimb pentru nelegiuiți!

Surat Al-Kahf 18:50


Sheitan l-a asigurat pe Adam că vrea să-l sfătuiască, dar l-a mințit. Deci cum ne poate trata pe noi, după ce a jurat: 1. A zis [Iblis]: «Pe puterea Ta [jur]! Eu îi voi duce în ispită pe toți,
 2. Afară de robii Tăi cei devotați dintre ei!»

Surat Sad 38:82-83


Allah, de asemenea, spune:


 1. Atunci când citești Coranul, caută tu ocrotire la Allah împotriva lui Sheitan cel alungat și afurisit!
 2. El nu are nicio putere asupra acelora care cred și care în Domnul lor se încred.
 3. El îi cârmuiește doar pe aceia care îl iau drept ocrotitor și pe aceia care îl fac pe el asociat.

Surat An-Nahl 16:98-100