Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Al-Mu'awwithataan - Șoapta diavolului

Sa'id bin Jubayr relatează că Ibn 'Abbas a spus, cu privire la declarația lui Allah, despre șoapta (Al-Waswas) care se retrage:


Diavolul care este bondoc (cocoțat) asupra inimii fiului lui Adam. Deci, atunci când el devine absent și nepăsător, el șoptește. Apoi, când el își amintește de Allah, se retrage.

Mujahid și Qatadah de asemenea, au spus acestea. Al-Mu'tamir bin Sulayman a raportat că tatăl său a spus:


Mi-a fost menționat că Șeitan este Șoapta. El suflă în inima fiului lui Adam, atunci când el este trist și atunci când el este fericit. Dar când el (omul) își amintește de Allah, Șeitan se retrage.

Al-'Awfi relatează de la Ibn Abbas.Șoapta


"El este Șeitan. El șoptește, și atunci când el este supus, el se retrage." În ceea ce privește pe Allah subhanahu wa ta'ala, spune:


"Care șoptește în piepturile oamenilor."


Aceasta este specific pentru descendenții lui Adam, aleihi sallam, cum se poate observa, sau este în general, incluzând atât omenirea cât și djinnii?


Există două puncte de vedere, cu privire la aceasta. Acest lucru se întâmplă pentru că ei (djinnii) sunt, de asemenea, incluși în utilizarea cuvântului An-Nas (Oamenii), în majoritatea cazurilor.


Ibn Jarir a spus: Fraza "Rijalun min Al-Jinn" (omul din djinni) a fost utilizată cu referire la ei, deci nu este ciudat pentru cuvântul An-Nas să se aplice și lor, de asemenea.

Apoi, Allah subhanahu wa ta'ala explică acest lucru prin a spune: "Dintre djinni și oameni". Aceasta este în susținerea a două ipoteze. De asemenea, Allah subhanahu wa ta'ala a spus: "Dintre djinni și oameni" e o explicație din care reiese faptul că în piepturilor oamenilor este șoptirea de la Șeitan, authu billehi minhu, și djinnii oamenilor. Aceasta este similară lui Allah subhanahu wa ta'ala, spunând:


  1. Astfel am făcut Noi pentru fiecare profet dușmani - șeitani, dintre oameni și djinni, care să se ispitească unii pe alții cu vorbe împodobite, în chip înșelător. Însă dacă Domnul tău ar fi voit, ei nu ar fi putut să o facă. Deci părăsește-i pe ei laolaltă cu ceea ce născocesc ei!

Surat Al-An'aam 6:112


5e58d9ajpg

Imam Ahmad relatează că Ibn 'Abbas a spus:


Un om a venit la Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam și a zis: "O, Mesager al lui Allah! Uneori, îmi spun lucruri mie însumi, că mi-ar cădea mai degrabă cerul, decât aș spune (cu voce tare)."
Profetul a spus: «Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Toată lauda se datorează lui Allah, care a trimis complotul lui Șeitan în spate, ca o șoaptă.»

Abu Dawud și Nasa'i de asemenea, înregistrează acest hadith.Allahu A'lam