Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Virtuțile Isti'athah (căutării refugiului)

Căutarea refugiului curăță gura de obscenitățile pe care ea le-a spus. De asemenea, Isti'athah purifică gura și o pregătește pentru recitarea cuvintelor lui Allah subhanahu wa ta'ala.


În plus, căutarea refugiului sau Isti'athah presupune căutarea ajutorului lui Allah și recunoașterea capacității Lui de a face totul. Isti'adha afirmă de asemenea blândețea robului, amabilitatea și slăbiciunea acestuia de a face față dușmanului său, răului din interior sau ispitei, pe care Singurul Allah, care a creat acest inamic, este capabil să-L respingă și să-L învingă. Acest inamic nu acceptă bunătate, spre deosebire de inamicul uman.
Sunt trei versete în Coran care afirmă acest fapt. Allah spune de asemenea:


  1. "Asupra robilor Mei tu nu vei avea putere!" Și Domnul tău este de ajuns ca Ocrotitor.

Surat Al-'Isra' 17:65


Trebuie menționat aici faptul că cei credincioși, care sunt omorâți de dușmanii umani, devin martiri, în timp ce aceia care cad victime dușmanului interior, Șeitanului, devin răufăcători. Mai mult, credincioșii care sunt înfrânți de dușmanii umani, necredincioși, obțin răsplată, în timp ce aceia care sunt învinși de dușmanul interior sunt păcătoși și urmează calea greșită.


Pentru că Sheitan vede omul în cazul în care omul nu-l poate vedea, este bine ca credinciosul să caute adăpost împotriva Sheitanului la Cel pe Care el (Sheitanul) nu-l poate vedea. Isti'athah este o formă de a ne strânge mai aproape de Allah Preaînaltul și de a căuta refugiu la El, împotriva răului adus de orice creatură.


Ce înseamnă Isti'athah (căutarea refugiului)?


3ade538jpg

Isti'athah înseamnă: "Caut adăpost la Allah împotriva Sheitanului blestemat", astfel încât acesta să fie împiedicat în a-i afecta omului treburile religioase și lumești, sau să îl împiedice să acționeze așa cum s-a poruncit, sau să-l atragă către ceea ce este interzis.
Într-adevăr, numai Allah este capabil să împiedice ca răutatea Sheitanului să-i atingă pe descendenții lui Adam. De aceea, Allah subhanahu ne-a permis să fim îngăduitori și blânzi cu diavolii umani, astfel că natura lor slabă ar putea să-i facă să se rețină de la răul pe care îl provoacă.

Totuși, Allah Preaînaltul ne cere să căutăm adăpost la El împotriva Sheitanului cel rău, deoarece acesta nu acceptă mită și nici nu este afectat de blândețe sau înțelegere, pentru că el este răul cel adevărat.


De aceea El, Cel care a creat Sheitanul, este capabil să oprească răutatea lui. Acest înțeles este repetat în numai trei versete din Coran.


Allah Preaînaltulspune în Surat Al-A'raaf:


  1. Fii cu iertare, poruncește ceea ce este bun și îndepărtează-te de neștiutori!

Surat Al-A'raf 7:199


Aceasta este despre modul de a ne comporta cu ființele umane. El spu-ne după aceea, în aceeași Surah:


  1. Și dacă vreodată Șeitan te îmboldește, ispitindu-te la rău, caută refugiu la Allah, căci El este cel care Aude Totul [și] Bineștiutor [Sami', 'Alim].

Surat Al-A'raf 7:200


Allah subhanahu wa ta'ala spune, de asemenea, în Surah Al- Mu'minun:


  1. Respinge răul cu ceva care este mai bun! Noi știm prea bine ceea ce vorbesc ei!
  2. Și spune: «Doamne, eu caut scăpare la Tine împotriva ispitelor Șeitanilor.»
  3. Și eu caut scăpare la Tine, Doamne, pentru ca ei să nu se apropie de mine!

Surat Al-Mu'minun 23:96-98


Mai mult, Allah Preaînaltul spune în Surat Al-Fussilat:


  1. Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bună și iată-l pe acela care a fost între tine și el dușmănie ca și cum ar fi un prieten apropiat.
  2. Însă nu le va fi dat decât acelora care sunt răbdători și nu-i va fi dat decât aceluia care va avea parte de mare noroc.
  3. Și dacă [vreodată] te va ademeni vreo ieșire de la Șeitan, caută adăpost la Allah, căci El este Cel care Aude [și] Atoateștiutor (As-Sami', Al-'Alim).

Surat Fussilat 41:34-36