Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Surat Al-Qadr - Virtuțile Nopții Destinului

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

  1. Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr.
  2. Dar de unde să știi ce este noaptea al-Qadr?!
  3. Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!
  4. În timpul ei se coboară îngerii și Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă!
  5. Ea este pace, până la ivirea zorilor!

Surat Al-Qadr 97:1-5Virtuțile Nopții Al-Qadr (Destinului)


Allah subhanahu wa ta'ala a pogorât Coranul în Noaptea Al-Qadr, aceasta fiind o noapte binecuvântată, despre care Allah Preaînaltul spune:


Noi am trimis-o într-o noapte binecuvântată - căci Noi am fost cu adevărat prevenitori.

Surat Ad-Dukhan 3


Aceasta este Noaptea Al-Qadr, din timpul lunii Ramadan, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala spune:


[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul,

Surat Al-Baqara 185


Ibn Abbas și alți companioni ne relatează: "Allah a trimis întregul Coran deodată, din "Tabla Păstrării" (1) (Al-Lawh Al-Mahfuz) la "Casa Puterii" (Baytul-'Izzah), care se află în Raiul acestei lumi. Apoi a fost pogorât în părți, Trimisului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam în funcție de întâmplările care au avut loc, pe o perioadă de 23 de ani."


Astfel, Allah subhanahu wa ta'ala a amplificat importanța Nopții Al-Qadr, pe care El, Preaînaltul, a ales-o pentru revelarea Sfântului Coran, spunând despre aceasta:  1. Dar de unde să știi ce este noaptea al-Qadr?!
  2. Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!

Surat Al-Qadr 97:2-3Imam Ahmad ne relatează că Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a spus:


Când a început Luna Ramadan, Trimisul lui Allah a spus: «Într-adevăr, luna Ramadan a venit pentru voi toți. Aceasta este o lună binecuvântată, în care Allah v-a poruncit vouă tuturor să postiți. În timpul acesteia, porțile Raiului sunt deschise, porțile Iadului sunt închise, iar Sheitan este încătușat. În această lună există o noapte care este mai bună decât o mie de luni. Oricine este lipsit de ceea ce este bun, acela este întradevăr în lipsă.»

Nasa'i, de asemenea, ne relatează acest hadith.


Pe lângă faptul că actele de adorare din timpul Nopții Al-Qadr sunt echivalente cu actele de adorare efectuate pe parcursul a o mie de luni, este de asemenea confirmat de Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Cine își petrece Noaptea Al-Qadr în rugăciune, cu credință, și așteaptă răsplata de la Allah, îi vor fi iertate toate păcatele anterioare. relatat de Muslim