Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Surat Al-Fatiha - Virtuțile ei

Imam Ahmad bin Hambal a relatat în Musnad că Abu Said ibn Al Mualla a spus:


Mă rugam, când Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam m-a chemat și nu i-am răspuns până nu am terminat rugăciunea.
M-am dus la el după aceea și mi-a spus: «Ce te-a împiedicat să vii?»
Am spus: «O! Trimis al lui Allah, mă rugam.»
El a spus: «Ne spune Allah: "O, credinciosule! Răspunde-I lui Allah prin a-I fi supus și Trimisului său când te cheamă la ceea ce îți dă viață."»
Apoi a zis: «Te voi învăța cea mai mare surah din Coran înainte să părăsești Moscheea.»
Apoi m-a ținut de mână și când a dat să părăsească Moscheea, i-am spus: «O, Trimisule! Ai spus că mă înveți cea mai mare surah din Coran.»
El a spus: «Da, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.» Au fost cele șapte versete repetate care mi-au fost dăruite.

Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i și Ibn Majah au notat acest hadith.


De asemenea, Imam Ahmad a relatat că Abu Huraira a spus:


Trimisul lui Allah a iesit în timp ce Ubayy bin Ka'ab se ruga și a spus: «O, Ubayy!» Ubayy nu i-a răspuns.
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam l-a mai strigat o dată , iar Ubayy s-a rugat mai repede și s-a dus la Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam spunând: «Pacea fie asupra ta, Trimis al lui Allah!»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Pacea fie asupra ta. O, Ubayy, ce te-a împiedicat să îmi răspunzi când te-am chemat?»
Ubayy a răspuns: «O, Trimis al lui Allah! Mă rugam.»
El a spus: «Nu ai citit ceea ce Allah mi-a trimis mie? "Răspunde-I lui Allah supunându-I-te și Trimisului Lui când te cheamă la ceea ce îți dă viață."»
Ubayy a spus: «Da, o Trimis al lui Allah! Nu o să se mai întâmple.»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Ți-ar place să te învăț o surah cum nu a fost alta revelată nici în Tora, nici în Evanghelie, nici în Psalmi ?»
El a răspuns: «Da, Trimis al lui Allah» Trimisul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Sper că nu vei ieși pe această ușă până când nu ai fi învățat-o.»
El (Ka'b) a spus: «Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam m-a ținut de mână în timp ce vorbea cu mine. Între timp am încetinit, de teamă că aș putea ajunge la ușă înainte să-și fi terminat conversația.
Când am ajuns aproape de ușă, i -am spus: "O, Trimis al lui Allah! Care este surah pe care mi-ai spus că mă vei învăța?"»
El a spus: «Cea pe care o citești în rugăciune.»
Ubayy a spus: «Și atunci i-am recitat Mama Coranului.»
El a zis:«Pe Cel în ale cărui mâini este sufletul meu! Allah nu a revelat niciodată în Tora, Evanghelie, Psalmi o surah ca aceasta. Sunt cele 7 versete repetate care mi-au fost date.»

De asemenea, Tirmidhi relatează acest hadith în povestirile sale, că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:


Sunt cele șapte versete repetate, ce mi-au fost date în Coranul cel Glorios.

Mai este un hadith similar cu acest subiect povestit de la Anas ibn Malik, de la Abdullah, fiul lui imam Ahmad, care l-a notat de la Abu Huraira, de la Ubayy bin Ka'ab și este mai lung, dar folosește aceleași cuvinte din hadithul de mai sus. În completare, Tirmidhi și Nasa'i au înregistrat acest hadith de la Abu Huraira de la Ubayy bin Ka'b care a spus că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:


Allah nu a revelat niciodată în Tora sau Evanghelie ceva similar cu Mama Coranului. Este vorba despre cele șapte versete și este divizat în două jumătăți între Allah și robul Său.

Acestea sunt cuvintele relatate de Nasa'i și Tirmidhi care a spus că acest hadith e Hasan Gharib.De asemenea, Imam Ahmad a relatat că Ibn Jabir a spus:


M-am dus la Trimisul lui Allah după ce și-a turnat apă pentru purificare și am zis: "Pacea fie asupra ta, O, Mesager al lui Allah!"
Nu mi-a răspuns. Am mai zis o dată, nu mi-a răspuns, i-am mai zis o dată și iar nu mi-a răspuns.
Trimisul lui Allah a plecat, iar eu l-am urmat, până ce a ajuns acasă.
Am plecat la moschee și am stat acolo trist și supărat.
Trimisul lui Allah a ieșit afară după ce și-a făcut abluțiunea și a zis: "Pacea și mila lui Allah fie asupra ta! Pacea și mila lui Allah fie asupra ta! Pacea și mila lui Allah fie asupra ta!"
Apoi a zis: "O, Abdullah bin Jabir, vrei să îți spun cea mai bună surah din Coran?"
Am zis: "Da, o, Trimis al lui Allah!"
El a zis: "Citește: Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar Rahman Ar Rahim până la sfârșit.

Acest hadith are un lanț bun de naratori. Unii învățați s-au bazat pe acest hadith, ca evidență pentru faptul că unele sure sau versete sunt mai bune decât altele.


Mai mult decât atât, în capitolul despre virtuțile Coranului, Bukhari relatează că Abu Said al Khudri a spus:


Odată, eram într-o călătorie, când o servitoare a venit și a spus: "Conducătorul acestei regiuni a fost otrăvit și oamenii noștri sunt plecați. Este cumva vreun vindecător printre voi?"
Un om care nu prea avea experiență în vindecări, s-a ridicat și a citit o Rukya pentru el, iar conducătorul a fost vindecat. Șeful i-a dat treizeci de oi cadou și niște lapte.
Când s-a întors la noi i-am zis: "Știai vreo nouă Rukya sau ai mai făcut asta înainte?"
El a zis: "Am folosit numai Mama Cărții ca rugă."
Atunci noi am zis: "Nu mai face nimic, până nu-l întrebăm pe Trimisul lui Allah."
Când ne-am întors la Medina, i-am povestit Profetului ce s-a întâmplat. Profetul a spus: "Cine i-a spus că asta este o Rukya, să împartă oile și să îmi oprească și mie o parte."

De asemenea, Muslim a relatat acest hadith ca fiind sahih, iar Nasa'i, în Sunan lui, spune că Ibn Abbas a zis:


În timp ce Îngerul Jibril, aleihi sallam, era cu Trimisul lui Allah, a auzit un zgomot de sus. Îngerul Jibril și-a ridicat privirea către cer și a zis: "Aceasta e o ușă din Paradis care s-a deschis și nu s-a deschis niciodată până acum."
Un înger a coborât prin acea ușă și a venit la Profet și a zis: "Primește vești cu bucurie de la cele două lumini care ți-au fost date și care nu au fost date nici unui Profet înainte: deschiderea Cărții și ultimele trei versete din Surah Al-Baqara. Nu vei face o scrisoare din ele, dar vei obține beneficii din acestea."

Aceste cuvinte au fost înregistrate de Nasa'i; Muslim a narat ceva asemănător.Allahu Alam